Related Post

2 Replies to “Đau tức tinh hoàn”

  1. Nghe anh Thành (Bắc Ninh nói triệu chứng y như mình ,mình còn bị teo bên trái nữa cơ) nhưng vừa rồi mình xem Đông y nói đó là bệnh chữ nước trong tinh hoàn ,bệnh đó do chính mình gây lên ,như uống nước trước khi tập thể dục buổi sớm ,hoặc uống nước trước khi làm việc nặng buổi sớm

Comments are closed.