Related Post

3 Replies to “Đến thăm chia sẻ giúp các bé bệnh Ung Thư, tại bệnh viện Ung Bướu quận Bình Thạnh TPHCM”

  1. Tội quá các bé cũng bị ung thư trời ơi sao không giúp cho co sự sống tốt đẹp đăng tuổi lớn

Comments are closed.