Related Post

29 Replies to “Dj Trang Moon diễn tại New Phương Đông quá đã”

  1. 29*12*2019 và cũng là ngày chủ nhật cuối cùng của năm 2019 còn ai nghe không 😍😍

  2. chị này chơi nghe đã thật..dj ở quá bar t làm đêm nào cũng chơi 1 bài nguyên y 1 tháng khiến t thuộc nhạc luôn..mà giống như bỏ đĩa z..chỉ chà sơ đĩa rồi kéo vài nút là thôi..hazzi

  3. nghe hồi thời hòa âm ánh sáng team sơn tùng. giờ nghe lại, đoạn đầu hay thật

  4. Đoạn giữa căng đét nghe mãi ko chán ai biết đoạn giũa bài đó tên gì ko

Comments are closed.