Related Post

9 Replies to “Đổi Tone Màu Từ Tone Màu Của Ảnh Khác | Thùy Uyên”

  1. Cảm ơn Thùy Uyên bạn hướng dẫn rất chi tiết và dễ hiểu. đúng với người chưa biết

  2. Tính năng match color trộn màu tốt quá chị. Nhưng mà cái tut này chị có thể làm cái TUT hướng dẫn thêm việc ghép 2 ảnh lại, ngoài chỉnh tone màu, thì độ sáng phải chỉnh thế nào, dodge, tạo bóng ra sao để 2 hình nhìn như 1 bức hình chụp thật vậy chị.

Comments are closed.