Đồng Nai: Công ty Dona Coop sai công quyền đi cướp đất của dân

Đồng Nai: Công ty Dona Coop sai công quyền đi cướp đất của dânTại Long Hưng, Đồng Nai những ngày cuối cùng tháng 6/2019. Công ty Dona Coop quyết dùng công quyền cướp đất của dân. Dân quyết tử giữ đất đai cha ông …

source: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://wakeakpsi.com/category/bat-dong-san/

No Responses

Write a response