Related Post

31 Replies to “Doremon Ep 141 Giọt lệ xanh của Doremon”

  1. Tập này vô lý ở 2 điểm.
    Một là cái chuông vốn bị gắn liền với cơ thể (doraemon nói) lại được tháo ra mà không giải thích làm sao lấy ra được. Ngoài ra lúc doraemon thay chuông cũ bằng chuông mới, doraemon dùng chiếc vòng giống nhau nhưng khi Peru đòi chuông thì bảo không tháo được.
    Điểm vô lý thứ hai chính là vị hôn phu của Peru được gọi là “robot cao cấp” nhưng lại không biết nói, cũng chẳng như con người mà phải sống nhờ năng lượng của viên đá. Cao cấp ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy là thua cả doraemon.

  2. Câu cuối của Mon nói lên tất cả, không có một thứ gì cay đắng bằng

  3. ok các bạn ơi phần đầu của bộ phim này mới chiếu 18 giờ 40 phút ngày 20 tháng 4 đó các bạn nói tiếng Việt luôn

Comments are closed.