Related Post

2 Replies to “excel: cách in cho vừa trang giấy a4”

  1. Cho mk hỏi mk có 1 file excel bảng tính dài làm thế nào để in bảng tính các trang đều bằng nhau

Comments are closed.