#Excel căn bản: Sử dụng hàm Round làm tròn số trong Excel [P6]Đăng ký giúp tôi:
Kênh Youtube:
Facebook:
Fanpage:
Twitter:
Google++:

#Excelcanban #Excel #Excelnguoimoi
Trong một số trường hợp khi bạn tính toán trong Excel khi chúng ta tính toán xong thì xảy ra vấn đề khi chúng ta cộng tổng các kết quả thì có sự chênh lệch đôi chút và điều này dẫn đến dữ liệu không nhất quán vậy phải làm sao? Như các bạn biết nếu bạn là dân văn phòng việc tổng hợp số liệu mà để bị lệch thì thật không đáng phải không nào? nguyên nhân bị lệch là do các con số lẻ trong phần thập phân, khi bạn tính tổng nó sẽ cộng luôn các phần thập phân này đó là lý do tại sao kết quả bị lệch. Để khắc phục hiện tượng này bạn cần quy định phần thập phân gồm bao nhiêu con số là được, hãy sử dụng hàm Round để làm tròn số!

#Cấu trúc hàm Round
=ROUND(number, num_digits)
Trong đó
Number: Bắt buộc, số mà bạn muốn làm tròn.
Num_digits: Bắt buộc, số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

Chú ý
Nếu Num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.
Trường hợp Num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất.
Còn lại nếu Num_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

#Ví dụ cụ thể
=ROUND(2.15, 1) kết quả sẽ là 2.2 (Làm tròn số 2.15 tới một vị trí thập phân, như vậy phần thập phân là 15 làm tròn lên 1 chính là 20, nếu phần thập phân là 14 thì làm tròn lên 1 chính là 10).
=ROUND(2.149, 1) kết quả sẽ là 2.1 (Làm tròn số 2.149 tới một vị trí thập phân, như vậy phần thập phân là 149 làm tròn lên 1 chính là 100, nếu phần thập phân là 150 thì làm tròn lên 1 chính là 200).
=ROUND(2.149, 2) kết quả sẽ là 2.15 (Làm tròn số 2.149 tới hai vị trí thập phân, như vậy phần thập phân là 149 làm tròn lên 2 chính là 150, nếu phần thập phân là 144 thì làm tròn lên 2 chính là 140).
=ROUND(21.5, -1) kết quả sẽ là 20 (Làm tròn 21,5 đến một vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân, như vậy bên trái dấu thập phân là số 21 thì làm tròn lên 1 chính là 20 (tức là từ số 20 đến 24 là được làm tròn về số 20), nếu là số 25 trở lên thì làm tròn sẽ là số 30).
=ROUND(626.3,-3) kết quả sẽ là 1000 (Làm tròn 626.3 đến ba vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân, như vậy bên trái dấu thập phân là số 626 thì làm tròn lên 3 chính là 1000 (tức là từ số 500 đến 999 là được làm tròn về số 1000), nếu là số nhỏ hơn 500 sẽ làm trong là số 0).

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post

One Reply to “#Excel căn bản: Sử dụng hàm Round làm tròn số trong Excel [P6]”

Comments are closed.