Excel – Làm tròn và lấy phần nguyên của số thập phânVideo này Xuan Phuong Channel giới thiệu cho các bạn các làm tròn số lấy phần nguyên của một số thập phân trong Excel.
Công cụ sử dụng là các hàm ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN.
Mời các bạn đón xem.

Video: Xuan Phuong Channel
Music: IZECOLD – Close (feat. Molly Ann) [Brooks Remix]

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post

One Reply to “Excel – Làm tròn và lấy phần nguyên của số thập phân”

Comments are closed.