Related Post

11 Replies to “game samurai trận đánh tổng hợp 2 đấu 6”

  1. Bạn muốn ngọc nhìu thì sử dụng hết đi.rồi kéo khoảng 7 thằng nổ di đánh. Nhấn B O nổ 3 cái cho kim tiến nhìu rồi hả đánh là sẽ lên ngọc nhìu khoảng 1 2 trăm viên j đó

Comments are closed.