Related Post

42 Replies to “Giá Khi Bỏ Nhà Ra Đi – Truyện Ma Có Thật Đình Soạn Kể Mà Thấy Hãi Và Sợ”

  1. Soạn co tung nghi. Se can nguon truyen. Va gay nham chan. Mat chat luong khj chay nhieu kenh va doc nhieu kenh.

  2. Chuyện này tâm điểm là giết người không phải chuyện ma . Tác giả nên cân nhắc đừng thoái hóa tiêu đề

  3. chưa đọc nhưng thấy cái tiêu đề lỗi ngữ pháp nhớ ngẩn nên ko đọc nữa. bạn nên chú ý tới văn phạm thì tốt hơn, hơn nữa bạn có vẻ câu giờ quá…

  4. ma cha ma me bon quang cao ma kai kenh đau buồi này toan quang cao con me nghe truyen 2ph quang cao mot lan thi nghe lam buồi gi con me mày

  5. ủa câu chuyện này e có nghe ở đau rùi mà ta ko nhớ là a Soạn kể hay ai đó , e nghe cách nay lâu oy ,

Comments are closed.