Related Post

4 Replies to “[Hài Nhật Bản] Tổng hợp những clip hài nhất – P1”

  1. Xem thấy vui, nhưng mấy bạn dịch sub hình như hơi bị … quá. Nhân vật không văng tục búa xua vậy chứ!?

Comments are closed.