Related Post

3 Replies to “HỆ LỤY SAU ĐỢT SỐT ĐẤT ĐẦU NĂM 2019 TẠI QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG”

  1. Toàn bọn cò lừa đảo…! Mấy thằng cò le nói như thật…. ! Giá đất đn lên do lũ này đây. Tào lao bí đao. Không có kiến thức về đất mà cò đất… đúng là trâu bò!

Comments are closed.