Related Post

21 Replies to ““Hiệp hội gas” bất hợp pháp ở Đắk Lắk: Bóng dáng tổ chức tội phạm”

  1. Tôi muốn khiếu nại 1 trưởng ấp .vậy cách khiếu nại làm sau nhờ .người đưa tin giúp đỡ

  2. Có bảo kê cấp cao hết rồi,chuyện này ai cũng biết nhưng bao nhiêu ngừoi dám nói

  3. nếu sử lý ổ nhóm này thì xếp hàng lại dài mấy cây số.. đạn đâu mà bắn xuể

  4. Ngu. Hại người thành Hại mình. Rồi loạt nắm tay nhau ra tòa vì dc lên video.

  5. Cứu gia đình e với chương trình ơi. Gia đình e bị bọn quan tham làm cho cuộc sống gia đình e khổ sở trong nhiều năm qua rồi mà giờ vẫn k tổ chức nào có cậu trả lời thỏa đáng cho gia đình e hết

Comments are closed.