Hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp ra khỏi khu dân cư | QTVTrên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều cơ sở tiểu thủ công nghiệp không phù hợp với quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường, đang hoạt động trong các khu dân cư. Việc hỗ trợ di dời các cơ sở này ra khỏi các khu dân cư được các nhiều người dân quan tâm.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://wakeakpsi.com/category/bat-dong-san/

Related Post