Related Post

6 Replies to “Học sửa điện thoại Nền Nokia 6300 móc chân IC”

  1. Theo em thì Mình gỡ 2 cuộn dây l2272, l2273 rồi đo tổng trở 2 đầu từ ic vào chổ cuộn dây.. nếu đo mà mất trở thì câu từ ic ra lại.. việc gì dễ làm trước

Comments are closed.