Related Post

29 Replies to “Hồn Ma Oan Nghiệt Ở Sài Gòn Truyện Ma Này Có Thật Đình Soạn Kể”

  1. Um mịn ko tin ve tam ninh nhung ko noi Sao ve các ninh hon lang vang dấu day đem một minh o bai tham Ma ngu o đo mình ko sợ

  2. Rất chi là xàm lồn,vừa xạo vừa tào lao, nghe mất thời gian, lấy cái áo là mất zin luôn mới ghê

  3. giọng đọc mỗi ngày một hoàn thiện hay và ko bị cứng như chước nữa đọc diễn cảm mềm câu

Comments are closed.