Related Post

7 Replies to “[HTV2] – Em là định mệnh đời anh”

  1. cho minh hỏi phim nay xem như thế nào nhỉ??? tìm mãi không thấy… phim cơn mưa tinh yêu… với phim thủ tướng và tôi còn dễ tìm chứ phim này thì bó tay

  2. Phim hay quá yêu yoona quá nhờ yoona đóng phim này mà mình biết đến SNSD

Comments are closed.