Related Post

42 Replies to “Hướng dẫn các bạn làm Cảnh Sát = LAPD . Sever samp.gta-viet.net”

  1. Muốn làm Admins không dễ đâu bạn còn pải test luật RP và code 911 nữa (AI KO BIẾT LÊN GÕ LUẬT RP VÀ CODE 911 :3

Comments are closed.