Related Post

4 Replies to “HƯỚNG DẪN CÁCH PHÁT WIFI TỪ LAPTOP ( HOW TO CREATE WIFI HOSTPOT ON WIN 7)”

  1. máy tính của mình ở mục local area conection mục properties không có phần sharing thì phải xử lý sao vậy bạn

Comments are closed.