Related Post

5 Replies to “hướng dẫn cài đặt photoshop cs3”

  1. Mình set up xong, vô cái thư mục Adobe cx có nhx thư mục như của bn nhưng sao ko có mục adobe pts cs3 vậy ạ?

Comments are closed.