HƯỚNG DẪN CHÈN LOGO VÀO Form mẫu POWER POINTHƯỚNG DẪN CHÈN LOGO VÀO Form mẫu POWER POINT
Bước 1: Mở 1 power point mới
Bước 2: Chọn vào tab xem
Bước 3: Chọn bản chiếu cái
Bước 4: Chọn bản chiếu đầu tiên trong bản chiếu cái
Bước 5: Chèn hình ảnh theo đúng mong muốn của mình
Bước 6: Nhấn nút đóng lại bản chiếu cái

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post