Related Post

29 Replies to “Hướng dẫn chi tiết làm video nhạc giống Việt Mix Plus, Bar Club TV”

  1. Hướng dẫn như v thì 80 người ko làm dc, 20 người còn lại làm theo nhưng tự mò thêm nữa mới hoàn thành 1 video hoàn chỉnh.

  2. Ank ơi em làm kiểu gì mà Hình ảnh đổi màu em k làm được hình ảnh đó quay lại màu Ban đầu xin ad chỉ giúp

Comments are closed.