Hướng Dẫn Chuyển Đổi Về Trình Soạn Thảo Văn Bản Cũ Trong WordPressĐể chuyển về trình soạn thảo cũ bạn cần phải sử dụng Plugin Classic Editor. Plugin này giúp bạn phục hồi các tính năng của trình soạn thảo cũ. Đây là plugin được phát triển bởi nhóm WordPress.
Xem hướng dẫn bằng hình ảnh từ Blog:
Kết nối với tôi qua:

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post

One Reply to “Hướng Dẫn Chuyển Đổi Về Trình Soạn Thảo Văn Bản Cũ Trong WordPress”

Comments are closed.