Hướng dẫn download và cài đặt phần mềm SPSSPhần mềm spss có các phiên bản, các bạn tìm kiếm được trên Internet hiện nay gồm: SPSS 16, SPSS 18, spss 20, spss 22. Trong đó phiên bản spss 22, spss 20 có một số thay đổi mới được cải tiến nhiều về giao diện, màu sắc và các biểu tượng cũng như các lệnh trong menu được điều chỉnh hợp lý hơn.
Về tính năng các phiên bản spss không có thay đỏi nhiều nên các bản có thể download bất kì phiên bản nào về sử dụng.

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post

8 Replies to “Hướng dẫn download và cài đặt phần mềm SPSS”

Comments are closed.