Hướng dẫn gấp bướm giấy – OrigamiHồi nhỏ đọc truyện “Hiệp sĩ giấy” rất mê gấp giấy, lớn lên rồi lại quên mất niềm vui thuở nhỏ. Dạo này gấp lại mới phát hiện ra mình đã quên rất nhiều cách gấp các con vật khác nhau nên làm video lưu giữ lại những niềm vui xưa cũ.

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/giai-tri

Related Post