Related Post

2 Replies to “HƯỚNG DẪN GIỜ LẬP TRÌNH 2018 bằng ngôn ngữ lập trình SCRATCH”

  1. Thầy có FB không mình muốn trao đổi với thầy một xíu về cài này được không?

Comments are closed.