Related Post

11 Replies to “Hướng dẫn gửi file excel qua mail”

  1. Cảm ơn anh nha 👍vs đứa mù tịt tin như em thì cái này thực sự rất có ích, h em biết gửi rồi 😂

  2. Ah ơi e muốn gửi file word mà khi xem cứ phải ấn tải xuống mới xem được,ah giúp em với ạ

  3. Cách sử dụng mail merge trộn thư tạo giấy mời khách hàng trong word từ file excel danh sách khách hàng có sẵn https://www.youtube.com/watch?v=6l5Ek8_5AFY&feature=youtu.be

Comments are closed.