Hướng dẫn Minecraft 1.9 Optifine | Shader | Công thức craft đồCảm ơn các bạn vì đã xem video của mình !
Đừng quên nhấn nút đăng ký để không bị bỏ lỡ những video hay và bổ ích nhé !
Mod craft đồ

Optifine

Fogre luôn nè :3

▂ ▄ ▅ ▇ █ Zun™Lầy █ ▇ ▆ ▄ ▂
◄▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬►
Link Face:
☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░█░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░█░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░█░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░█░░░░░░░
░░░░░░░░░░░███████▄▄█░░░░░██████▄░
░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░█
░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░█
░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░█
░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░█
░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░█
░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░░█░
░░░░░░░░░░░██████▀░░░░▀▀██████▀▀░░
◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈
░█░░░█░█░▄▀░█▀▀░░░░░▄▀▀▀░█░░█░█░░░
░█░░░█░█▀░░░█▀░░▄▄░░░▀▀▄░█░░█░█▀▀█
░█▄▄░█░█░▀▄░█▄▄░░░░░▄▄▄▀░█▄▄█░█▄▄█`

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/giai-tri

Related Post

32 Replies to “Hướng dẫn Minecraft 1.9 Optifine | Shader | Công thức craft đồ”

 1. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░█░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░█░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░█░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░█░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░███████▄▄█░░░░░██████▄░
  ░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░█
  ░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░█
  ░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░█
  ░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░█
  ░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░█
  ░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░░█░
  ░░░░░░░░░░░██████▀░░░░▀▀██████▀▀░░
  ◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈☻◈
  ░█░░░█░█░▄▀░█▀▀░░░░░▄▀▀▀░█░░█░█░░░
  ░█░░░█░█▀░░░█▀░░▄▄░░░▀▀▄░█░░█░█▀▀█
  ░█▄▄░█░█░▀▄░█▄▄░░░░░▄▄▄▀░█▄▄█░█▄▄█`

 2. toẹt vời░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░█░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░█░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░█░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░█░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░███████▄▄█░░░░░██████▄░
  ░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░█
  ░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░█
  ░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░█
  ░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░█
  ░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░█
  ░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░░█░
  ░░░░░░░░░░░██████▀░░░░▀▀██████▀▀░░

Comments are closed.