Related Post

13 Replies to “Hướng dẫn Reset về chế độ mặc định của Photoshop, After Effects 2019”

  1. Ai làm không được thì làm như này:
    Chỉ chuột vào biểu tượng đó trước
    Click đúp chuột vào biểu tượng
    trong thời gian click đúp thì ấn phím Ctrl + Shift + Alt

Comments are closed.