Related Post

4 Replies to “Hướng dẫn sử dụng các hàm ngày tháng trong excel (hàm DAY WEEKDAY EDATE DAYS360 WEEKNUM…)”

  1. mình muốn tính tổng số ngày mình học đại học bắt đầu từ 5/9/2012 đến 30/12/2016 thì dùng hàm nào ạ

  2. Tin học văn phòng online cho tôi được hỏi nếu muốn tìm một cột năm sinh VD: 01/01/1956 đến 31/12/1956 thì tôi viết hàm nào để có kết quả là bao nhiêu người.

Comments are closed.