Related Post

5 Replies to “Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ chạy nhảy trong powerpoint”

  1. Bạn dùng office bao nhiêu vậy? Mình đang dùng office 2010. Nằm ở bên cạnh kho hiệu ứng í! Bạn kích vào đối tượng rồi phần đấy mới xuất hiện.

Comments are closed.