Hướng dẫn tạo mục lục hình, bảng trong word 2010Hướng dẫn tạo mục lục hình, bảng
Hướng dẫn tạo mục lục hình, bảngHướng dẫn tạo mục lục hình, bảng
Hướng dẫn tạo mục lục hình, bảng
Hướng dẫn tạo mục lục hình, bảng
Hướng dẫn tạo mục lục hình, bảng

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post

11 Replies to “Hướng dẫn tạo mục lục hình, bảng trong word 2010”

  1. Giúp mình với. Vì sao không nhảy số khi đặt tên cho những bảng khác vd tên bảng 1.1 xuất hiện hai đến ba lần vậy bạn

  2. Bạn ơi lúc mình chèn chú thích cho hình xong thì nó không hiện cái khung ngay dưới bức hình như bạn. Vậy nên khi mình canh giữa chú thích nó không hiện ra ngay giữa hình mà lại di chuyển đến ngay giữa trang. Bạn bày cách khắc phục cho mình với được không ?

  3. Cho mình hỏi. Tại sao khi trên đầu nó ghi là Hình 1.1 (mình ko sửa đc), đến lúc ra hình nó viết là Hình 0.1 vậy????

  4. Bạn cho mình hỏi.Khi chèn hình cho luận văn
    Mình chèn hình nó tự đánh số 1.1, 1.2, 1.3. Nhưng khi chuyển sang chương 2> Nó không tự đánh số được 2.1 được thì mình phải làm thế nào. Nếu xóa số đi thì nó lại không update được

Comments are closed.