Related Post

2 Replies to “Hướng dẫn tạo nhiều Trigger cho 1 đối tượng trong PowerPoint 2010”

  1. Ad ơi cho mình hỏi 1 tí. Mình có 1 hiệu ứng làm mãi k đc. Trc đây thấy có ng làm mà h tìm k đc. Muốn đưa chuột vào 1 đối tượng ( k cần click) thì sẽ tự động show ra các đối tượng đã đc đặt trước đó. Giúp tớ với. Đang cần lắm.

  2. như vậy là chọn nhiều hiệu ứng khác nhau cho 1 đối tượng b nhỉ. tại mình chỉ chọn 1 hiệu ứng thui nên khi chọ trigger khác cái cũ bị mất. thank b nhiều lắm.

Comments are closed.