Related Post

11 Replies to “Hướng dẫn xoay Bảng trong word”

  1. Bạn ơi mình làm theo cách này nhưng lại bị thừa 1 trang trắng phía trên bảng. Nếu mình xóa trang thì tất cả các trang sẽ trở về trang ngang luôn. Làm sao đây ạ?

  2. bạn ơi thế mình xoay kiểu gì nó vẫn toàn lỗi bảng bạn ạ, không xoay ngang được mà thậm chí nó còn tách đôi bảng của mình ra

  3. Mình muốn in một bản báo giá những khổ giấy không đủ giờ muốn xoay ngang lại in thì làm sao

  4. thì phải xoay trang sang ngang chứ…nhưng các trang khác không xoay..chỉ xoay 1 trang mình cần thôi bạn

Comments are closed.