Related Post

26 Replies to “Hướng dẫn xuất file PowerPoint ra thành video hoặc PDF”

  1. Mình có xuất file video trên file ppt và mỗi file đều có phần thuyết minh(recorded), làm sao để khắc phục thuyết minh trang đầu tiên không tràn qua các slice tiếp theo. Mình không hiểu lý do và chưa tìm được lý do khắc phục. Nhờ bạn giúp. Xin cảm ơn.

Comments are closed.