Related Post

5 Replies to “Hướng đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel”

  1. Với phần mềm dự toán, cần chỉnh sửa từ đầu để không bị xảy ra lỗi như trên, chứ chẳng ai để nó xuất ra lỗi rồi đi chỉnh sửa thủ công như thế cả, … lầ sau chạy lại thì vứt hết.

  2. Hướng dẫn chi tiết chuyển đổi dấu thập phân, dấu ngăn lớp nghìn, triệu, tỷ; hiển thị ngày tháng .v.v. trong excel phù hợp với người Việt Nam. Chúc các bạn thành công! 🙂

Comments are closed.