Related Post

12 Replies to “IOS Part 05 – Hướng dẫn đồng bộ danh bạ Gmail với Iphone”

  1. M ko làm được trên ip6s. Các mục mail. Danh bạ lịch riêng biệt và ko có mục thêm địa chỉ nào cả. Huhu

Comments are closed.