Khánh Hòa: Báo động tình trạng phân lô, bán nền ở các dự án “ma” | VTC14VTC14 | KHÁNH HÒA: BÁO ĐỘNG TÌNH TRẠNG PHÂN LÔ, BÁN NỀN Ở CÁC DỰ ÁN “MA”
Hợp thửa, biến đất ruộng thành đất thổ cư rồi phân lô, tách thửa và rao bán dưới hình thức là những dự án khu dân cư đã được quy hoạch. Khi câu chuyện về tập đoàn Alibaba vẫn còn khiến nhiều người bàng hoàng thì nay Chuyện tưởng đùa nhưng thật này lại đang diễn ra một cách rầm rộ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

source: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://wakeakpsi.com/category/bat-dong-san/

Related Post