Related Post

2 Replies to “Khối tài sản khổng lồ của Bí thư Quảng Nam Vũ Hoàng Ngọc”

  1. Lũ chó này nó cố chui vào đảng xong được làm cán bộ rồi vơ vét của dân liếm không từ một thứ gì kể cả máu tháng của chị em Ôi!!!đảng viên của đảng cầm quyền ăn cắp của dân liếm l dân

Comments are closed.