Related Post

7 Replies to “KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC DO Trung Quốc QUẢN LÝ”

  1. Đất nước này mất lâu rồi bạn ơi phải nói là sự khốn nạn của bon lãnh đạo đất nước mình chưởi gì nửa …? Cám ơn bạn chúc bạn bình an

  2. nó lấy hết đất rồigia như n mở ct cho dân vn mình làm thi không sao nhưng no mở ct nó đưa người tràu sang lam dần dần người của tràu khứa sang tràn lan thế là mất nc cũng chỏ vì toàn kẻ ngu lãnh đao đất nc

Comments are closed.