Related Post

7 Replies to “Khủng Long jbl d50s7 cấu hình khủng và marantz 2500 tại minh audio 0914882012”

  1. Hàng quá đẹp và chất nhưng xem ra tét âm chưa chuẩn hay máy thu của anh chưa được tốt vậy

  2. san phẩm của a k bjt the nao nhug a k co duyên lam clip len mang đau an noi nhu ng đoi cơm ay. A nen tham khảo cac clip cua a cuong audio lai châu do. chúc bác thah cong

  3. ý kiến của em là anh len giới thiệu và nói giá khoảng bao nhiêu để ae có thể tham khảo

Comments are closed.