Related Post

5 Replies to “Kiểu tóc cho bạn nào mặt vuông và góc cạnh nhé”

  1. Mặt vuông được mỗi kiểu under này không à! Đi salon nào cũng tư vấn nv ai có kiểu nào khác k tư vấn e với ạ

Comments are closed.