Related Post

30 Replies to “Kỹ thuật trượt patin ngược, trượt patin lùi, roller, backward, hai hàng, 2 hàng”

  1. mẹ để tiểu đề tiếng việt được mà hk dịch, z khỏi post âu ad ơi cho tốn sức 👎👎👎

  2. Anh ơi cho em hỏi là 4 bánh 2 hàng và 4 bánh 1 hàng dọc bao nhiêu tiền ở Na Uy và Việt Nam ạ?

Comments are closed.