Làm thiện nguyện tại chùa Kỳ Quang II của nhóm Touch to Succes

Làm thiện nguyện tại chùa Kỳ Quang II của nhóm Touch to SuccesClip được thực hiện bởi nhóm Touch to Succes
Lớp DHTN15B khoa Tài chính- Ngân hàng thuộc đh Công Nghiệp tp HCM khóa năm 2019

source: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://wakeakpsi.com/category/kinh-doanh/

No Responses

Write a response