11 Replies to “LẶN BIỂN; CẬN CẢNH CÁC THỢ LẶN BẮT NGAO LỤA ,( CHANG CHANG) PHÂN II”

  1. Thương các bạn quá. Nghề gì vừa vất vả , vừa nguy hiểm thu hoạch chẳng được bao nhiêu .kiếm nghề khác làm đi các bạn ơi ! Chúc các bạn luôn sức khỏe , vươn lên để thoát khỏi cái nghèo và cái nghề khốn này .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *