Related Post

10 Replies to “Loa treble AT5 – AT7 & AT9 lại về, lh 0989750757”

 1. Giới thiệu loa AT5, AT7 và AT9:
  https://www.youtube.com/watch?v=2aTqfoyxzBQ
  Test loa treble AT5:
  https://www.youtube.com/watch?v=nf83pQyMGN8
  https://www.youtube.com/watch?v=XRkPccScAhg
  Test loa treble AT7:
  https://www.youtube.com/watch?v=Dar4o1GQQcQ&t=10s
  https://www.youtube.com/watch?v=aLxqzgOpKFE
  https://www.youtube.com/watch?v=VdeXQous3M0&t=2s
  Test loa treble AT9:
  https://www.youtube.com/watch?v=ucLIC2y51IQ&t=23s
  Test loa treble AT15:
  https://www.youtube.com/watch?v=KSHZ8EPCJxI

 2. Giới thiệu loa AT5, AT7 và AT9:
  https://www.youtube.com/watch?v=2aTqfoyxzBQ
  Test loa treble AT5:
  https://www.youtube.com/watch?v=nf83pQyMGN8
  https://www.youtube.com/watch?v=XRkPccScAhg
  Test loa treble AT7:
  https://www.youtube.com/watch?v=Dar4o1GQQcQ&t=10s
  https://www.youtube.com/watch?v=aLxqzgOpKFE
  https://www.youtube.com/watch?v=VdeXQous3M0&t=2s
  Test loa treble AT9:
  https://www.youtube.com/watch?v=ucLIC2y51IQ&t=23s
  Test loa treble AT15:
  https://www.youtube.com/watch?v=KSHZ8EPCJxI

 3. Kích vào nút thích của trang dưới đây để theo dõi mọi hoạt động của Audio Hải Quân:
  https://www.facebook.com/audiohaiquan
  LH: 0989750757

Comments are closed.