Related Post

43 Replies to “MA Ở BỆNH VIỆN CHỢ RẪY – Truyện ma mới nhất Đọc Truyện Đêm Khuya”

  1. Nghe truyện ma chúc các bạn một buổi tối thư giản, thoải mái.
    Truyện t2 nhà xác rãnh vl :)) vào nhà xác tham quan

  2. Ở đâu cũng có ng sống ng chết 😉 mình tôn trọng họ thì họ sẽ kh lm j mình cả 😊 ai thấy đúng xin like 😀

  3. Có ma đấy…đây gặp ,2 lần oy tầm 2 h đêm .đi làm về ở ngoài đường nhé……kinh vãi lồi ra…

  4. Đã từng cảm giác có ma bên cạnh. Tóc gáy tự dưng dựng lên mà khi đó không suy nghĩ gì tới ma hay quỷ

  5. Hôm nay tôi đang ở bẹnh viện chợ rẩy mà giơ tôi nghe chuyện mà ở bẹnh viện chợ rẩy

  6. Trong bệnh viện ,các vong nhiều lắm. Phải cho người bệnh niệm Phật hay cho người bệnh nghe máy niệm Phật ,Nhạc niệm Phật,chú đạo bi thì mới không bị vong phá.

  7. Mình cũng học y. Công nhận vất vả trực đêm xong lại làm ngày. Rồi thì học giảng đường nữa. Mệt giã man.

Comments are closed.