Related Post

16 Replies to “Máy Ảnh Trẻ Em”

  1. Mình có một cái nhưng thẻ nhớ lắp vào nó không nhận bạn có thể cho Mik bt tại sao ko

  2. Mình cùng vô cài đặt như shop chỉ mà sao ko có tiếng Việt shop ơi. Chỉ có tiếng Anh và mấy tiếng khác. Mình phải làm sao để cài tiếng Việt ạ

Comments are closed.