Related Post

29 Replies to “Máy làm cỏ tự chế từ máy phát cỏ rất hay và độc đáo”

  1. VIỆT NAM MÌNH NÔNG DÂN LÀ NHỮNG NGƯÒI CỰC GIỎI NHỮNG PHÁT MINH LỚN ĐẾN TỪ NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN

  2. Thấy nhiều người vào bình luận những câu nghe thấy chối, nhưng tôi mới thấy lần đầu thì rất hay, cái làm cỏ cho các rãnh ở những luống rau màu mới trồng rất phù hợp, nhiều người hỏi gặp cục đá… đá đâu ở rảnh luống rau đó, cũng không dùng để cắt cỏ lớn, mổi cái có những ứng dụng riêng của nó nhé mọi người…tui thì lại thấy hay đó….

  3. chế cái cục cức. máy có sẵn mua về bỏ vô chạy thôi chứ chế cái j? nếu là ổ cước thì bấm cước ngắn lại nếu là lưỡi thì cũng cắt lưỡi ngắn lại đảm bảo sẽ hiệu quả hơn cái sáng chế này

  4. Cha co gi thay may so voi ban dau………..the ma cung dang nen💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩👎👎👎👎👎👎

Comments are closed.